καρτα μελους

Κάρτα ΕΦΕ border2

No upcoming event!

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Εκπαιδευτικές Ημερίδες για Φαρμακοποιούς σε 7 Πόλεις της Ελλάδος

15η Health Expo

10o syfak

 

No upcoming event!

υποστήριξη φαρμακοποιών

 

κατευθυντήριες οδηγίες

 

επιμόρφωση φαρμακοποιών

 

φαρμακοεπαγρύπνηση

Παροχή υποστήριξης σε συναδέλφους, μέσω της δημοσίευσης υλικού που αφορά επιστημονικές δραστηριότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παροχή υποστήριξης σε συναδέλφους, μέσω της δημοσίευσης υλικού που αφορά
επιστημονικές δραστηριότητες / μελέτες / δημοσιεύσεις από τα επικοινωνιακά μέσα της επιστημονικής εταιρείας, έπειτα από αίτημα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ελληνική Φαρμακευτική Εταιρεία (ΕΦΕ), με στόχο την υποστήριξη της επιστημονικής δραστηριότητας των συναδέλφων φαρμακοποιών, ανακοινώνει τη δυνατότητα παροχής αρωγής, με τη δημοσίευση υλικού σχετικού στα επικοινωνιακά της μέσα (ιστοσελίδα, κοινωνικά δίκτυα), επιστημονικών μελετών, εγκεκριμένων από πανεπιστημιακά τμήματα ή σχολές και υπό την επίβλεψη πανεπιστημιακού καθηγητή η ερευνητή Εθνικών Επιστημονικών Ιδρυμάτων, προς ενημέρωση του κοινού των φαρμακοποιών - μελών της εταιρείας.

Το προς δημοσίευση υλικό δύναται να αφορά: ερωτηματολόγια προς υποστήριξη εκπόνησης διπλωματικών εργασιών μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου, μέσω της επικοινωνίας από τα μέσα και γνωστοποίηση στους Φαρμακοποιούς μέλη της εταιρείας, νέες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και άλλες μελέτες που αφορούν την επιστήμη της φαρμακευτικής.

Το εν λόγω υλικό, θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της επιστημονικής εταιρείας www.efe.org. gr καθώς επίσης και στα κοινωνικά δίκτυα προς ενημέρωση του κοινού των φαρμακοποιών – μελών της εταιρείας.

Για την πραγματοποίηση των ως άνω, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις, προβαίνοντας στις παρακάτω ενέργειες:

• Να είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη στην επιστημονική εταιρεία.
• Να αποστέλλουν επιστολή/αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας, με αναγραφή του αιτήματος υπ’ όψη της γραμματείας (Καθ. Ι. Χήνου) και αποστολή στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
• Να αποστέλλουν περίληψη της έρευνας και του σκοπού της, υπογεγραμμένη από τον επιβλέποντα.
• Να υπάρχει πλήρης αναγραφή του Πανεπιστημιακού ή Ερευνητικού φορέα καθώς και του τίτλου της Έρευνας.

Έπειτα από την αποστολή των ανωτέρω και αξιολόγηση των προϋποθέσεων από το ΔΣ της εταιρείας, ο ενδιαφερόμενος, σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνει επίσημη απάντηση εκ του ΔΣ της εταιρείας. Με την αποδοχή του αιτήματος, ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει επίσης ενημέρωση σχετικά με την πραγματοποίηση της προωθητικής ενέργειας.

 

Εκ του ΔΣ

Rate this item
(0 votes)

ΦΙΛΟΙ ΕΦΕ - ΧΟΡΗΓΟΙ
efe sponsors2

 

Go to top